Associazione Grotowski
Pontedera, ITALY - Carla Pollastrelli, President;
Via Manzoni 22,
56025 Pontedera, Italy

Phone: +39 0587 55720-57034
Fax: +39 0587